اخبار استخدامی شرکت نفت و پتروشمیتاریخ درج : ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

آگهی دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی شازند

شرکت پتروشیمی شازند (اراک) با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولیدات پتروشیمی و کمک به خودکفایی ایران اسلامی در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت، از بین متقاضیان واجد شرایط بومی استان مرکزی در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس و بالاتر به شرح ذیل نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی، آزمونهای روانشناختی، مصاحبه فنی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی ، با انعقاد قرارداد قانون کار مدت موقت (تأمین اجتماعی) دعوت به همکاری می نماید.

کسب اطلاعات بیشتر


دیدگاه ها در مورد اخبار استخدامی شرکت نفت و پتروشمی

دیدگاهتان را بیان فرمایید :استخدام خوبیار