استخدام اتوکار تاریخ : ۱۳۹۶/۴/۰۲

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام اتو کار ( پرس کار) در تهران
 • به اتو کار ( پرس کار) , شلوار زنانه نیازمندیم , محدوده بازار...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۳/۳۱
  استخدام کارگر ماهر در تهران
 • کارگر ماهر , جهت بخشهای مختلف , خشکشویی نیازمندیم...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۳/۳۱
  استخدام اتوکش ماهر در تهران
 • به یک اتوکش ماهر , پیراهن جعبه ای , نیازمندیم...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۳/۳۱
  استخدام کارگر ماهر در تهران
 • کارگر ماهر , جهت بخشهای مختلف , خشکشویی نیازمندیم...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۳/۳۰
  استخدام اتوکش ماهر در تهران
 • به یک اتوکش ماهر , جعبه ای درحد فرنگی , نیازمندیم خاوران قیامدشت...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۳/۲۹
  استخدام تعدادی اتوکار مانتو در تهران
 • به تعدادی اتوکار مانتو , نیازمندیم...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۳/۲۹
  استخدام کارگر ماهر آشنا در تهران
 • یک کارگر ماهر آشنا به , پرسکاری و کارشویی جهت کار , در خشکشویی محدوده...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۳/۲۹
  استخدام اتوکار و وسط کار در تهران
 • اتوکار و وسط کار , خانم یا آقا نیازمندیم , ( محدوده دروازه ...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۳/۲۹
  استخدام پرس کار ماهر در تهران
 • به یک پرس کار ماهر جهت , خشکشوئی نیازمندیم , محدوده یوسف آباد...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۳/۲۹
  استخدام اتوکش پیراهن مردانه در تهران
 • اتوکش پیراهن مردانه , (جعبه ای) , حوالی خاوران نیازمندیم...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۳/۲۹
  استخدام کارگر ماهر در تهران
 • کارگر ماهر , جهت بخشهای مختلف , خشکشویی نیازمندیم...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۳/۲۹
  استخدام بخارکار خانم در تهران
 • بخارکار خانم , جهت تولیدی پوشاک زنانه , ( جمهوری ) نیازمندیم...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۳/۲۹
  استخدام اتوکار در تهران
 • به یک اتوکار , نیازمندیم. ,...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۳/۲۹
  استخدام اتوکش پیراهن فرنگی در تهران
 • اتوکش پیراهن فرنگی , و خرجکارچین خانم یا آقا , نیازمندیم...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۳/۲۹
  استخدام تعدادی بخارکار ماهر خانم در تهران
 • به تعدادی بخارکار ماهر خانم , نیازمندیم (منطقه شهرری)...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۳/۲۸
  1 2 3 41
  

  استخدام خوبیار