استخدام اتوکار تاریخ : ۱۳۹۶/۲/۰۷

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام تعدادی خانم در تهران
 • به تعدادی خانم , جهت کار در اتوکاری در , محیطی کاملا زنانه نیازمندیم ...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۲/۰۶
  استخدام پرس کار در تهران
 • به یک پرس کار , جهت کار در خشکشویی , محدوده یوسف آباد نیازمندیم ...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۲/۰۶
  استخدام پرس کار نیمه وقت در تهران
 • به یک پرس کار نیمه وقت , جهت کار در خشکشویی , نیازمندیم ...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۲/۰۶
  استخدام کارجمع کن جهت کار در تهران
 • کارجمع کن جهت کار در , خشکشویی،حوالی ایستگاه , مترو تجریش،دیپلم و بالای20سال ...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۲/۰۶
  استخدام تعدادی اتوکار وبسته بند در تهران
 • به تعدادی اتوکار وبسته بند , خانم جهت تولیدی لباس زیر با , حقوق مکفی...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۲/۰۶
  استخدام کارگر ماهر همه امورخشکشویی در تهران
 • کارگر ماهر همه امورخشکشویی , آشناباکامپیوتر متعهد و , خوش برخورد باامکان جای خواب ...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۲/۰۶
  استخدام اتوکار خانم در تهران
 • به یک اتوکار خانم , درمحیطی زنانه نیازمندیم , (محدوده نواب-مرتضوی) ...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۲/۰۵
  استخدام یکنفر اتوکار مانتو در تهران
 • به یکنفر اتوکار مانتو , آقا نیازمندیم , ...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۲/۰۵
  استخدام تعدادی اتوکش در تهران
 • به تعدادی اتوکش , فرنگی نیازمندیم , حوالی پیروزی نبرد تماس تایکهفته ...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۲/۰۵
  استخدام تعدادی بخار کار در تهران
 • به تعدادی بخار کار , نیازمندیم ...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۲/۰۵
  استخدام تعدادی خانم یا آقا در تهران
 • به تعدادی خانم یا آقا , جهت کار با اتو دستی با حقوق ,...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۲/۰۵
  استخدام اتوکش پیراهن دو جیب در تهران
 • اتوکش پیراهن دو جیب , و پاگون با بیمه و مزایای کامل ,...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۲/۰۵
  استخدام اتو کار ماهر خانم با حقوق عالی در تهران
 • اتو کار ماهر خانم با حقوق عالی , و مکفی جهت تولیدی بچه گانه ,...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۲/۰۲
  استخدام اتوکار خانم در تهران
 • به یک اتوکار خانم , درمحیطی زنانه نیازمندیم , (محدوده نواب-مرتضوی) ...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۲/۰۴
  استخدام یکنفر اتوکار مانتو در تهران
 • به یکنفر اتوکار مانتو , آقا نیازمندیم , ...
 • اتوکار ۱۳۹۶/۲/۰۴
  1 2 3 55
  

  استخدام خوبیار