استخدام بسته بندپوشاک -کیف – کفش تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام تعدادی خانم در تهران
 • به تعدادی خانم , جهت بسته بندی پوشاک , نیازمندیم ...
 • بسته بندپوشاک -کیف - کفش ۱۳۹۵/۲/۲۳
  استخدام تعدادی خانم در تهران
 • تعدادی خانم جهت , بسته بندی پوشاک فقط حرفه ای , با حقوق عالی نیازمندیم...
 • بسته بندپوشاک -کیف - کفش ۱۳۹۵/۲/۲۳
  استخدام تعدادی بسته بند ماهر در تهران
 • به تعدادی بسته بند ماهر , خانم، بچگانه , نیازمندیم. ...
 • بسته بندپوشاک -کیف - کفش ۱۳۹۵/۲/۲۳
  استخدام خانم جوان در تهران
 • یک نفر خانم جوان جهت , بسته بندی درتولیدی جوراب , حقوق850 (محدوده مترومولوی) ...
 • بسته بندپوشاک -کیف - کفش ۱۳۹۵/۲/۲۳
  استخدام تعدادی خانم جهت بسته بندی در تهران
 • تعدادی خانم جهت بسته بندی , کیف زنانه نیازمندیم , حوالی میدان هفت تیر ...
 • بسته بندپوشاک -کیف - کفش ۱۳۹۵/۲/۲۱
  استخدام ۲ نفر کار جمع کن در تهران
 • به 2 نفر کار جمع کن , جهت تولیدی کفش نیازمندیم ...
 • بسته بندپوشاک -کیف - کفش ۱۳۹۵/۲/۲۱
  استخدام بسته بند ، وسط کار در تهران
 • بسته بند ، وسط کار , و اتوکار خانم با حقوق مکفی , ...
 • بسته بندپوشاک -کیف - کفش ۱۳۹۵/۲/۲۱
  استخدام تعدادی بسته بند زیگزالدوز در تهران
 • تعدادی بسته بند زیگزالدوز , و وسط کار خانم نیازمندیم , ( با بیمه) ...
 • بسته بندپوشاک -کیف - کفش ۱۳۹۵/۲/۲۱
  استخدام تعدادی آقا در تهران
 • به تعدادی آقا , جهت بسته بندی کفش , نیازمندیم ...
 • بسته بندپوشاک -کیف - کفش ۱۳۹۵/۲/۲۱
  استخدام بسته بند خانم جهت کار در تهران
 • بسته بند خانم جهت کار در , تولیدی پوشاک زنانه , نیازمندیم-محدوده سه...
 • بسته بندپوشاک -کیف - کفش ۱۳۹۵/۲/۲۱
  استخدام بسته بند خانم در تهران
 • بسته بند خانم , با بیمه جهت بسته بندی , پوشاک نیازمندیم ...
 • بسته بندپوشاک -کیف - کفش ۱۳۹۵/۲/۲۱
  استخدام اتوکار و بسته بند در تهران
 • اتوکار و بسته بند , ماهر خانم جهت تولیدی پوشاک , (محیط زنانه ) ...
 • بسته بندپوشاک -کیف - کفش ۱۳۹۵/۲/۲۱
  استخدام تعدادی بسته بند در تهران
 • تعدادی بسته بند , و وسط کار نیازمندیم , ...
 • بسته بندپوشاک -کیف - کفش ۱۳۹۵/۲/۲۱
  استخدام تعدادی بسته بند در تهران
 • تعدادی بسته بند , خانم , نیازمندیم ...
 • بسته بندپوشاک -کیف - کفش ۱۳۹۵/۲/۲۱
  استخدام تعدادی بسته بند در تهران
 • تعدادی بسته بند و , وسط کار جهت تولیدی , پوشاک زنانه نیازمندیم...
 • بسته بندپوشاک -کیف - کفش ۱۳۹۵/۲/۲۱
  1 2 3 24
  

  استخدام خوبیار