استخدام بهیار تاریخ : ۱۳۹۷/۳/۲۸

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام بهیار یا پرستار خانم در تهران
 • بهیار یا پرستار خانم , ساکن شمال شرق تهران , شیفت عصر و شب...
 • بهیار ۱۳۹۶/۵/۲۰
  استخدام بهیار یا پرستار خانم در تهران
 • بهیار یا پرستار خانم , ساکن شمال شرق تهران , شیفت عصر و شب...
 • بهیار ۱۳۹۶/۵/۱۹
  استخدام مرکز پزشکی سلامت اول در تهران
 • مرکز پزشکی سلامت اول , تعدادی کمک بهیار , روزانه وشبانه روزی نیازمنداست...
 • بهیار ۱۳۹۶/۵/۱۸
  استخدام پس از گذراندن دوره کارورزی در تهران
 • پس از گذراندن دوره کارورزی , رایگان به عنوان کمک بهیار در , بیمارستان مشغول...
 • بهیار ۱۳۹۶/۵/۱۸
  استخدام بهیار خانم در تهران
 • بهیار خانم , در درمانگاه شبانه روزی , نیازمندیم...
 • بهیار ۱۳۹۶/۵/۱۸
  استخدام بهیار و کمک بهیار در تهران
 • بهیار و کمک بهیار , جهت کلینیک زیبایی , محدوده فرمانیه نیازمندیم...
 • بهیار ۱۳۹۶/۵/۱۷
  استخدام بهیار، پرستار، ماما، کاردان اتاق در تهران
 • بهیار، پرستار، ماما، کاردان اتاق , عمل، کاردان هوشبری ، تکنسین , فوریتهای پزشکی،کلینیک...
 • بهیار ۱۳۹۶/۵/۱۷
  استخدام پس از گذراندن دوره کارورزی در تهران
 • پس از گذراندن دوره کارورزی , رایگان به عنوان کمک بهیار در , بیمارستان مشغول...
 • بهیار ۱۳۹۶/۵/۱۷
  استخدام مراقب خانم در تهران
 • مراقب خانم جهت , آسایشگاه سالمندان نیازمندیم , (ساعت تماس 9 الی 15 )...
 • بهیار ۱۳۹۶/۵/۱۷
  استخدام یکنفر خانم در تهران
 • به یکنفر خانم , جهت تزریقات و امورمطب , نیازمندیم...
 • بهیار ۱۳۹۶/۵/۱۷
  استخدام مرکز پزشکی سلامت اول در تهران
 • مرکز پزشکی سلامت اول , تعدادی کمک بهیار , روزانه وشبانه روزی نیازمنداست...
 • بهیار ۱۳۹۶/۵/۱۶
  استخدام پس از گذراندن دوره کارورزی در تهران
 • پس از گذراندن دوره کارورزی , رایگان به عنوان کمک بهیار در , بیمارستان مشغول...
 • بهیار ۱۳۹۶/۵/۱۶
  استخدام مرکز پزشکی سلامت اول در تهران
 • مرکز پزشکی سلامت اول , تعدادی کمک بهیار , روزانه وشبانه روزی نیازمنداست...
 • بهیار ۱۳۹۶/۵/۱۵
  استخدام بهیارخانم بامدرک معتبربهیاری در تهران
 • بهیارخانم بامدرک معتبربهیاری , جهت شیفت بعداز ظهر , محدوده خیابان کمیل نیازمندیم...
 • بهیار ۱۳۹۶/۵/۱۵
  استخدام کمک بهیارجهت نگهداری از در تهران
 • کمک بهیارجهت نگهداری از , بیمار در منزل (اسلامشهر) , بصورت شبانه روزی نیازمندیم...
 • بهیار ۱۳۹۶/۵/۱۵
  1 2 3 97
  

  استخدام خوبیار