استخدام تایپ تاریخ : ۱۳۹۶/۵/۰۳

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام یکنفر تایپیست حرفه ای در تهران
 • یکنفر تایپیست حرفه ای , مسلط به word پاره وقت , جهت موسسه حقوقی،هفت تیر-مطهری...
 • تایپ ۱۳۹۶/۵/۰۳
  استخدام ۱ – تصویرگر در تهران
 • 1 - تصویرگر , 2 - صفحه آرا مسلط به , ایندیزاین ,...
 • تایپ ۱۳۹۶/۵/۰۳
  استخدام تایپیست آقا در تهران
 • به یک تایپیست آقا , جهت کار در کافی نت , ساکن شمیران نیازمندیم...
 • تایپ ۱۳۹۶/۵/۰۳
  استخدام تایپیست مسلط در تهران
 • تایپیست مسلط به , فرمول نویسی جهت کار در , انتشارات کمک آموزشی...
 • تایپ ۱۳۹۶/۵/۰۳
  استخدام به یک نفر آقا مسلط در همدان
 • به یک نفر آقا مسلط به تایپ دارای ICDL جهت تایپ دفتر فروش نیازمندیم ساعت...
 • تایپ ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام کارمند مسلط به office در تهران
 • کارمند مسلط به office , و تایپ , نیازمندیم...
 • تایپ ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام انتشارات لوح برتر در تهران
 • انتشارات لوح برتر , تایپ حرفه ای درمنزل , مسلط به فرمول نویسیMathtype...
 • تایپ ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام به یک نفر آقا مسلط در همدان
 • به یک نفر آقا مسلط به تایپ دارای ICDL جهت تایپ دفتر فروش نیازمندیم ساعت...
 • تایپ ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام به یک نفر آقا مسلط در همدان
 • به یک نفر آقا مسلط به تایپ دارای ICDL جهت تایپ دفتر فروش نیازمندیم ساعت...
 • تایپ ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام به یک نفر آقا مسلط در همدان
 • به یک نفر آقا مسلط به تایپ دارای ICDL جهت تایپ دفتر فروش نیازمندیم ساعت...
 • تایپ ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام یکنفرتایپیست حرفه ای خانم در تهران
 • به یکنفرتایپیست حرفه ای خانم , جهت کار در دفتر مطبوعات , نیازمندیم...
 • تایپ ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام انتشارات خیلی سبز در تهران
 • انتشارات خیلی سبز , تایپیست(پروژه ای) , مسلط به فرمول نویسی...
 • تایپ ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام نشر الگو در تهران
 • نشر الگو , 2 نفر تایپیست , مسلط به word با آموزش , رایگان کار...
 • تایپ ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام تایپیست حرفه ای خانم در تهران
 • تایپیست حرفه ای خانم , مسلط به فرمول نویسی و صفحه آرایی , با حقوق...
 • تایپ ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام تایپیست آقامسلط word در تهران
 • به تایپیست آقامسلط بهword , 2روز درهفته عصرها ،ساعتی , 7000تومان(فقط خواهشاساکن گیشا)...
 • تایپ ۱۳۹۶/۵/۰۲
  1 2 3 62
  

  استخدام خوبیار