استخدام تایپ تاریخ : ۱۳۹۶/۲/۰۷

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام تایپیست آقامسلط در تهران
 • به یک تایپیست آقامسلط به , wordبرای2روزدرهفته عصرها , فقط ساکن گیشا نیازمندیم ...
 • تایپ ۱۳۹۶/۲/۰۶
  استخدام خانم در تهران
 • خانم , مسلط به ورد با سابقه کار , تمام وقت ...
 • تایپ ۱۳۹۶/۲/۰۶
  استخدام تایپیست خانم در تهران
 • تایپیست خانم , مسلط به word و , فرمول‎نویسی ...
 • تایپ ۱۳۹۶/۲/۰۶
  استخدام شرکت بازرگانی کارمند در تهران
 • یک شرکت بازرگانی کارمند , اداری خانم بامدرک تحصیلی دیپلم , آشنابه تایپ واینترنت نیازمنداست ...
 • تایپ ۱۳۹۶/۲/۰۶
  استخدام تایپیست پرژه ای مبتدی در تهران
 • تایپیست پروژه ای مبتدی و , حرفه ای10انگشتی،ابتدای کارگر , شمالی بالاترازفرصت پ1078واحد2 ...
 • تایپ ۱۳۹۶/۲/۰۶
  استخدام به یک نفر آقا مسلط در همدان
 • به یک نفر آقا مسلط به کامپیوتر جهت تایپ دفتر فروش نیازمندیم ساعت کاری:...
 • تایپ ۱۳۹۶/۲/۰۲
  استخدام خانم در تهران
 • خانم , مسلط به ورد با سابقه کار , تمام وقت ...
 • تایپ ۱۳۹۶/۲/۰۵
  استخدام انتشارات خیلی سبز در تهران
 • انتشارات خیلی سبز , تایپیست(پروژه ای وتمام وقت) , مسلط به فرمول نویسی ...
 • تایپ ۱۳۹۶/۲/۰۵
  استخدام فروشگاه در تهران
 • یک فروشگاه , در محدوده خیابان قزوین , به یک نفر تایپیست...
 • تایپ ۱۳۹۶/۲/۰۵
  استخدام تایپیست حرفه ای خانم در تهران
 • تایپیست حرفه ای خانم , تمام وقت جهت کار در شرکت , کامپیوتری 9 الی...
 • تایپ ۱۳۹۶/۲/۰۵
  استخدام تایپیست خانم در تهران
 • تایپیست خانم , مسلط به word و , فرمول‎نویسی ...
 • تایپ ۱۳۹۶/۲/۰۵
  استخدام انتشارات کاگو در تهران
 • انتشارات کاگو , تایپیست حرفه ای مسلط به , فرمول نویسی ترجیحا تمام وقت ...
 • تایپ ۱۳۹۶/۲/۰۵
  استخدام تایپیست خانم در تهران
 • یک نفر تایپیست خانم , نیازمندیم , « محدوده دولت » ...
 • تایپ ۱۳۹۶/۲/۰۵
  استخدام انتشارات خیلی سبز در تهران
 • انتشارات خیلی سبز , تایپیست(پروژه ای وتمام وقت) , مسلط به فرمول نویسی ...
 • تایپ ۱۳۹۶/۲/۰۴
  استخدام فروشگاه در تهران
 • یک فروشگاه , در محدوده خیابان قزوین , به یک نفر تایپیست...
 • تایپ ۱۳۹۶/۲/۰۴
  1 2 3 80
  

  استخدام خوبیار