استخدام تعمیر کار آسانسور تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام شرکتی معتبر در تهران
 • شرکتی معتبر , سرویس کار مجرب , نیازمنداست (اولویت با وسیله) ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
  استخدام سرویس کار مقیم مجرب در تهران
 • سرویس کار مقیم مجرب , جهت کار در شرکت آسانسوری , و پله برقی نیازمندیم ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
  استخدام شرکتی معتبر در تهران
 • شرکتی معتبر , سرویس کار مجرب , نیازمنداست (اولویت با وسیله) ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
  استخدام نیروی فنی در تهران
 • نیروی فنی , با مدرک لیسانس آسانسور , با سابقه اجرائی ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
  استخدام نیروی فنی در تهران
 • نیروی فنی , جهت نصب و راه اندازی , آسانسور ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
  استخدام ناظر فنی در تهران
 • ناظر فنی در , اجرا ونصب آسانسور , با سابقه مرتبط ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
  استخدام سرویسکار آسانسور باموتور در تهران
 • سرویسکار آسانسور باموتور , و سابقه کار نیازمندیم , ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
  استخدام شرکتی معتبر در تهران
 • شرکتی معتبر , سرویس کار مجرب , نیازمنداست (اولویت با وسیله) ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
  استخدام سرویس کار مقیم مجرب در تهران
 • سرویس کار مقیم مجرب , جهت کار در شرکت آسانسوری , و پله برقی نیازمندیم ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
  استخدام نیروی فنی در تهران
 • نیروی فنی , جهت نصب و راه اندازی , آسانسور ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
  استخدام سرویس کار آسانسور در تهران
 • سرویس کار آسانسور , با موتور و گواهینامه , شرق تهران ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
  استخدام سرویس کار مجرب آسانسور در تهران
 • سرویس کار مجرب آسانسور , دارای موتور سیکلت , با بیمه و حقوق مکفی ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
  استخدام ناظر فنی در تهران
 • ناظر فنی در , اجرا ونصب آسانسور , با سابقه مرتبط ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
  استخدام نیروی فنی در تهران
 • نیروی فنی , با مدرک لیسانس آسانسور , با سابقه اجرائی ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
  استخدام سرویس کار آسانسور در تهران
 • سرویس کار آسانسور , با موتور و گواهینامه , شرق تهران ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
  1 2 3 33
  

  استخدام خوبیار