استخدام تاریخ : ۱۳۹۶/۲/۰۶

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام رنگکار ماهر جهت محصولات چوبی در قم
 • ...
 • ۱۳۹۶/۲/۰۶
  استخدام به یک نصاب روکش و در همدان
 • به یک نصاب روکش و کفپوش ماشین نیازمندیم ...
 • ۱۳۹۶/۲/۰۴
  استخدام شاگرد ساده و فرکار جهت کار در ساندویچی
 • ...
 • ۱۳۹۶/۲/۰۵
  استخدام به دو نفر نقاش و در همدان
 • به دو نفر نقاش و بتانه کار کابینت روشویی با سال سابقه ...
 • ۱۳۹۶/۲/۰۴
  استخدام به دو نفر نقاش و در همدان
 • به دو نفر نقاش و بتانه کار کابینت روشویی با سال سابقه ...
 • ۱۳۹۶/۲/۰۴
  استخدام به یک شاگرد،جهت کار در در همدان
 • به یک شاگرد،جهت کار در آبمیوه و بستنی فروشی،بصورت نیمه وقت یا تمام...
 • ۱۳۹۶/۱/۳۰
 • ...
 • ۱۳۹۶/۲/۰۳
  استخدام به دو نفر نقاش و در همدان
 • به دو نفر نقاش و بتانه کار کابینت روشویی با سال سابقه ...
 • ۱۳۹۶/۲/۰۴
  استخدام به چند نفر رویه کوب در همدان
 • به چند نفر رویه کوب جهت کار در تولیدی مبل نیازمندیم ...
 • ۱۳۹۶/۲/۰۴
  استخدام به چند نفر رویه کوب در همدان
 • به چند نفر رویه کوب جهت کار در تولیدی مبل نیازمندیم ...
 • ۱۳۹۶/۲/۰۴
  استخدام به یک نصاب روکش و در همدان
 • به یک نصاب روکش و کفپوش ماشین نیازمندیم ...
 • ۱۳۹۶/۲/۰۴
 • ...
 • ۱۳۹۶/۲/۰۴
 • ...
 • ۱۳۹۶/۲/۰۴
  استخدام به چند نفر رویه کوب در همدان
 • به چند نفر رویه کوب جهت کار در تولیدی مبل نیازمندیم ...
 • ۱۳۹۶/۲/۰۴
  استخدام به چند نفر رویه کوب در همدان
 • به چند نفر رویه کوب جهت کار در تولیدی مبل نیازمندیم ...
 • ۱۳۹۶/۲/۰۴
  1 2 3 269
  

  استخدام خوبیار