استخدام تاریخ : ۱۳۹۶/۵/۰۳

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام دربان در باغ و روستوران پردیس
 • استخدام  باغ و رستوران پردیس باغ و رستوران پردیس در شیراز با شرایط ذیل استخدام مینماید: عنان...
 • ۱۳۹۶/۵/۰۳
  استخدام شرکت شبکه گستر
 • شرکت شبکه گستر واقع در قم جهت تکمیل کادر خود به یکنفر نصاب دوربین و...
 • ۱۳۹۶/۵/۰۳
  استخدام زیگزالدوز، راسته دوز و وسط کار در تولیدی تریکو
 • یک تولیدی تریکو (با محیطی کاملا زنانه) واقع در قم جهت تکمیل کادر خود به...
 • ۱۳۹۶/۵/۰۳
  استخدام کبابی عالیس
 • کبابی عالیس در محدوده فرامرز ۱۵ مشهد به کباب گیر ماهر دائمی نیازمند است. ...
 • ۱۳۹۶/۵/۰۳
  استخدام تعدادی کارگر ساده در رستوران زاگرس
 • رستوران زاگرس واقع در کرمانشاه به تعدادی كارگر ساده نیازمند است. ...
 • ۱۳۹۶/۵/۰۳
  استخدام قناد ماهر در محدوده دليجان
 • آگهی استخدام قناد در محدوده دلیجان به رده شغلی زیر جهت کار در محدوده دلیجان –...
 • ۱۳۹۶/۵/۰۳
  استخدام نیازمند یک شاگرد حرفه ای در همدان
 • نیازمند یک شاگرد حرفه ای جهت کار درآرایشگاه زنانه...
 • ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام نجار مبل و استیل کار در محدوده پنجتن مشهد
 • به تعدادی نجار ماهر و نیمه ماهر مبل و استیل کار در محدوده پنجتن مشهد...
 • ۱۳۹۶/۴/۳۱
  استخدام به تعدادی مزدی دوز در همدان
 • به تعدادی مزدی دوز ماهرمانتو نیازمندیم...
 • ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام نیازمند یک شاگرد حرفه ای در همدان
 • نیازمند یک شاگرد حرفه ای جهت کار درآرایشگاه زنانه...
 • ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام ترکار و کیک ساز در محدوده بلوار پیروزی مشهد
 • به یکنفر استادکار ماهر ترکار و کیک ساز در محدوده بلوار پیروزی مشهد نیازمندیم. ...
 • ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام فرکار جهت اغذیه واقع در خیابان سعدی مشهد
 • به یکنفر فرکار جهت اغذیه واقع در خیابان سعدی مشهد نیازمندیم. ...
 • ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام به تعدادی مزدی دوز در همدان
 • به تعدادی مزدی دوز ماهرمانتو نیازمندیم...
 • ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام نیازمند یک شاگرد حرفه ای در همدان
 • نیازمند یک شاگرد حرفه ای جهت کار درآرایشگاه زنانه...
 • ۱۳۹۶/۵/۰۲
  استخدام به تعدادی مزدی دوز در همدان
 • به تعدادی مزدی دوز ماهرمانتو نیازمندیم...
 • ۱۳۹۶/۵/۰۲
  1 2 3 395
  

  استخدام خوبیار