اشتباهات مذاکره در مورد حقوق و دستمزدتاریخ درج : ۱۳۹۵/۱/۱۵

 در روند جستجوي شغل چه تازه کارباشـيد و چه با سابقه ، چه مذاکره در مورد دستمزد را دوست داشته باشيد و چه از آن هراس داشته باشيد، مذاکره در مورد حقوق و دستمزد اجتناب ناپذيراست و بايد انجام گيرد تا شما به حق واقعي‌تان برسيد. آگاهي از اصول مذاکـــره در مورد دستمزد و اجتناب از اشتباهات کشنده در مذاکره، عوامل کليدي هستند که مسير رسيدن به پيشنهاد شغلي ايده آل و سزاوار را امکان پذير مي‌سازند که به شما کمک مي‌کند تا از اشتباهات کشنده در اين مذاکره اجتناب نماييد.
از آنجا که مطالب بسياري در خصوص اصول مذاکره در مورد حقوق و دستمزد نوشته شده است، اين مقاله به طور خاص بر روي مواردي تاکيد دارد که بايد از آنان اجتناب نماييد زيرا کاربرد آنان مي‌تواند عواقب بدي از قبيل پيشنهاد شغل با حقوق پايين‌تر و حتي از دست دادن پيشنهاد شغلي که به زحمت به دست آورده‌ايد را به همراه داشته باشد. اگـــر به 10 اشتباهي که در اين مقاله به آن‌ها اشاره مي‌شود توجه کنيـــــد ، اجتناب از آن‌ها به راحتي براي شما امکان پذير خواهد بود.

پذيرش و عدم مذاکره

بزرگ‌ترين اشتباهي که يک فرد مي‌تواند مرتکب آن شود اين است که به سادگـــــي هر آنچه را که پيشنهاد مي‌شود بپذيريد. تحقيقات نشان مي‌دهد اکثر کارجويان جوان و خانم‌ها مرتکب اين اشتباه مي‌شوند و شايد علت اين اشتباه عدم درک درست از روند مذاکـــــــره در مورد حقوق است وياعدم علاقه به مذاکره در مورد آن است و در اين حالت کارجو احساس خوشايندي نسبت به اين موضوع ندارد.

پذيرش حقوق پايين‌تر از آنچه حق شماست عواقـــب مالي بـــــدي به همـــــراه دارد، درآمد کمتري دارد و به دنبال ان از افزايش حقوق کمتري برخوردار هستيد و در نهايت حقوق بازنشستگي کمتري دريافت مي‌کنيد. اثر منفي پذيرش حقوق پايين صرفاً به بعد اقتصادي محدود نمي‌شود بلکه مي‌تواند در نهايت شما را به جايي برساند که از شغل و کارفرما دل زده شويد. در برخــــــــي از مشاغل خــــاص مانند فروشندگي مذاکره در مورد دستمزد امري طبيعي است.

 

نشان دهيد چه ميزان مورد قبول شماست

اطلاعات از جملـــه عوامل کليــــــدي هر گفتگويي به حساب مي‌آيد و از جمله اشتباهات معمولي که کارجويان مرتکب آن مي‌شوند به کارفرما مي‌گويند حقوق مورد نظر آنان چه ميزان است. برخي اوقات عدم ارايه اين اطلاعات کار دشواري است خصوصاً اگر کارفرما از سابقه حقوقي شما بپرسد. برخي از کارفرمايان در مرحله مصاحبه اوليه ميزان حقوق مورد نظر را از داوطلب مي‌پرسند. در تمامي اين موقعيت‌ها اين شما هستيد که بايد با دقت بر شرايط کنترل داشته باشيد. هر چه زودتر اين قبيل اطلاعات را بروز دهيد، شانس کمتري براي مذاکره در خصوص پيشنهاد بهتر در زمان موعد خواهيد داشت. تا حد امکان سعي نماييد اطلاعاتي که مبني بر تعهد شما باشد (در مورد ميزان حقوق و دستمزد) را در اختيار طرف مقابل قرار ندهيد.

 

تمرکز بر نياز/طمع بجاي ارزش

يکي ديگر از اشتباهات بسيار متداول در ميان داوطلبان شغلي اين است که بجاي آنکه بر ارزش واقعي خود و ارزشي که نزد کارفرما دارند تمرکز نمايند در مورد آنچه احساس مي‌کنند نياز دارند صحبت مي‌کنند. اين موضوع که حقوق دريافتي جوابگوي مخارج زندگي و دانشگاه شما نمي‌باشد براي کارفرما چندان اهميتي ندارد. چنانچه قصد مذاکره در مورد يک پيشنهاد شغلي را داريد، مذاکره شما بايد بر مبناي تحقيق صورت گيرد (به اشتباه بعدي مراجعه شود) و همچنين ارزش شما براي سازمان مشخص گردد. هيچ گاه به کارفرما نگوييد به يک ميزان خاصي دستمزد نياز داريد.

 

تحقيقات ضعيف يا آمادگي ضعيف براي مذاکره

به واسطه منابع متعددي که از ميزان حقوق و دستمزد که در دسترس مي‌باشد، هيچ بهانه اي براي عدم آگاهي از ميزان ارزش کارجو در بازار وجود ندارد. اگر چه تحقيقات بايد با در نظر گرفتن کارفرماي مورد نظر، سطح حقوق شرکت، سياست‌هاي مذاکره و ارزيابي عملکرد صورت گيرد. حتي اگر قصد مذاکره و گفتگو در مورد حقوق نداريد بايد درک درستي از ارزش خود و خدماتتان در بازار داشته باشيد.

 

طرح پيش از موعد موضوع حقوق

هر چه بيشتر صبر کنيد، قدرت بيشتري در اختيار شما قرار خواهد گرفت. در حالي که کارجويان بسياري بسيار زودتر از موعد مقرر اقدام به پرسش در مــــورد حقوق و مزايا مي‌کنند. بهترين زمان براي صحبت در مورد حقوق زماني است که شما به عنوان داوطلب نهايي انتخاب شده و پيشنهاد شغل را دريافت کرده‌ايد. درست در همين زمان است که مي‌توانيد در مورد حقوق، مزايا، پاداش، بيمه، مأموريت و ساير مزايا صحبت نماييد. از طرح زودتر اين موضوع اينگونه برداشت مي‌گردد که بيش از حد به پول اهميت مي‌دهيد و شما را به سمتي سوق مي‌دهد که مقــــــــدار مورد نظرتان را آشکار سازيد.

 

پذيرش بسيار سريع پيشنهاد شغلي

اين روزها روند جستجوي شغلي طولاني و طولاني‌تر شده است و هنگامي که پس از هفته‌ها و يا حتــي ماه‌هـــــا پيشـــــنهاد شغلــــي به شما مي‌شود، امري طبيعي است که بلافاصله آن را بپذيريد. اما با اين وجود هر پيشنهادي هر چقدر هم که خوب باشد بايد در شرايط مناسب و بدون هيچ گونه اعمال فشاري از جانب مدير آينده يا منابع انساني مورد بررسي قرار گيرد. اکثر کارفرمايان مدت زماني را براي تصميم گيري در اختيار فرد قرار مي‌دهند. پس از دريافت پيشنهاد شغلي تمام قدرت طرف شماست زيرا اطمينان داريد از جانب کارفرما انتخاب شده‌ايد و در اينجاست که مي‌توانيد در صورت امکان براي شرايط بهتر مذاکره نماييد. اين نکته را نيز به خاطر داشته باشيـــــــد مدت زماني که به شما داده مي‌شود دقيقاً در همان زمان بايد تصميم خود را بگيريد.

 

رد سريع پيشنهاد شغلي

بسياري از کارجويان هنگامي که کارفرما پيشنهادي با دستمزد بسيار پايين‌تر از حد انتظار آن‌ها است ارائه مي‌دهد سريعاً پيشنهاد شغلي را رد مي‌کنند. اگر چه در بسياري از مواقع کار صحيحي است اما مي‌توان از طرف مقابل فرصت گرفت. اگر مبلغ پيشنهادي بسيار کمتر از حد انتظار بود راهي جز عدم پذيرش باقي نمي‌ماند. اگر حقوق پيشنهادي خوب بود اما نه به اندازه اي که شما مي‌خواهيــد به ساير مزايا توجه کنيد. عدم پذيرش پيشنهاد بدون توجه به ساير مزايا اشتباه بزرگي است. مثلاً برخي از شرکت‌ها عليرغم حقوق پايين مزايا و پاداش خوبي دارند. بايد قادر باشيد در خصوص يک يا دو مورد مذاکره نماييد تا شرايط بهتر و قوي‌تري داشته باشيد.

 

درخواست اعمال تغييرات بسيار در پيشنهاد ارايه شده

چنانچه به شدت به شغل علاقه‌مند هستيد و کارفرما نيز گزينه مناسبي است اما پيشنهاد ارايه شده در حد انتظار شما نيست مي‌توانيد در مقابل شما نيز پيشنهادي ارايه نماييـــــد. به اين نکته توجه داشته باشيد بايد يک يا دو مورد از مهم‌ترين عوامل را انتخاب نموده و در خصوص آن‌ها صحبت نماييد، نمي‌توان در مورد تمامي جوانب پيشنهاد مذاکره نمود. اگر ميزان حقوق پايين است در مورد آن صحبت نماييد. اگر مي‌دانيد شرکت در مورد حقوق مذاکره نخواهد کرد مي‌توانيد بر روي عوامل ديگري از قبيل ميزان تعطيلات، مزايا... تمرکزنماييد. دقت داشته باشيد نمي‌توان کل پيشنهاد را زير سؤال برد و در مورد آن مذاکره نمود، يک يا دو مورد را به دقت انتخاب نماييد.

 

مذاکره در خصوص حقوق را از جنبه شخصي ببينيد

هر کاري که در اين روند انجام مي‌دهيد در مذاکره و کنترل آن حرفه اي عمل کنيد. وقتي کارفرما به شما پيشنهاد شغلي را مي‌دهد بدين معنا است که شما انتخاب نهايي آنان هستيد حتي اگر مذاکره به جايي نرسد. حتي اگر مذاکره موجب بحث بين شما و کارفرما گردد با کمال احترام و ادب از کارفرما تشکر نماييد، قطعا نمي‌خواهيد بين شما شکرآب شود.

 

عدم دريافت پيشنهاد نهايي به صورت کتبي

پيشنهاد شغلي مناسبي به شما شده است و شما نيز آن را پذيرفته‌ايد، آخرين کاري که باقي مي‌ماند اين است که توافق مکتوب شــده و به صورت قرارداد کاري درآيد . يک کارفرماي قانوني و بدون مشکل قطعاً با انعقاد قراردادي که جزييات حقوق و دستمزد در آن ذکرشده باشد مخالفتي نخواهد داشت، اما اگر کارفرما نخواست قرارداد امضاء کند ، يا انجام روالي خارج از قانون کار را خواستار شد و پيشنهاد نمود قرارداد سفيد امضاء با او منعقد کنيد بايد حواستان جمع گردد و خيلي دقت نماييد زيرا مشکل جدي وجود دارد و يک عامل هشدار دهنده به حساب مي‌آيد.

منبع: بازارکار


دیدگاه ها در مورد اشتباهات مذاکره در مورد حقوق و دستمزد

دیدگاهتان را بیان فرمایید :استخدام خوبیار