داستان موفقیت شغلی دومتاریخ درج : ۱۳۹۵/۳/۱۷

نیتن بلکارچک (Nathan Blecharczyk) بنیان‌گذار Airbnb
او سعی می‌کند که کارهای بسیار مهم را در ابتدای روز انجام دهد. مدیرعامل شرکت Airbnb می‌گوید که در ابتدای صبح انرژی بیشتری دارد و می‌تواند کارهای مهم را بهتر انجام دهد. در زمان‌های دیگر تمرکز کردن بسیار سخت می‌شود و بعد از جلسه‌های مختلف انرژی کم‌تری برای او باقی می‌ماند. او جلسه‌ها را در آخر روز برگزار می‌کند و کارهای اصلی را در ابتدای روز انجام می‌دهد.


دیدگاه ها در مورد داستان موفقیت شغلی دوم

دیدگاهتان را بیان فرمایید :استخدام خوبیار