داستان موفقیت شغلی چهارمتاریخ درج : ۱۳۹۵/۲/۰۱

استین موسکوویتز (Dustin Moskovitz) یکی از بنیان‌گذاران فیسبوک
او می‌گوید:” یک روز در هفته را به همراه سایر افراد تیمی که با آن‌ها کار می‌کنید برای انجام دادن کارهای مجزا از یکدیگر انتخاب کنید. در این روز نباید هیچ جلسه‌ای داشته باشید تا در کاری که انجام می‌دهید اختلال وارد نشود. با این کار می‌توانیم میزان خلاقیت را افزایش دهیم.”

 


دیدگاه ها در مورد داستان موفقیت شغلی چهارم

دیدگاهتان را بیان فرمایید :استخدام خوبیار