داستان موفقیت شغلی یکتاریخ درج : ۱۳۹۵/۲/۰۱

ریچارد برنسون (Richard Branson) بنیان‌گذار Virgin Group


او می‌گوید:یکی از کارهایی که من دوست دارم انجام دهم این است که تمام جلسه‌هایم به صورت ایستاده برگزار می‌شوند. در زمان راه رفتن بهتر می‌توانم کارهای مختلف را انجام دهم و بهتر می‌توانم تصمیم بگیرم. همچنین من همیشه یک دفترچه یادداشت به همراه دارم. بدون این دفترچه یادداشت نمی‌توانستم شرکت Virgin را این‌قدر گسترش بدهم. اگر فکری در ذهن دارید، بهتر است آن را یادداشت کنید. اگر فکری که در سر دارید را جایی ننویسید، ممکن است روز بعد آن را برای همیشه فراموش کنید.


دیدگاه ها در مورد داستان موفقیت شغلی یک

دیدگاهتان را بیان فرمایید :استخدام خوبیار