شغل مناسب من چیست؟ (قسمت اول) تاریخ درج : ۱۳۹۴/۹/۱۸

کارتون استخدام خوبیار، درباره شغل مناسب من چیست ؟ - قسمت اول ) شغل من آرایشگر نیست.

دیدگاه ها در مورد شغل مناسب من چیست؟ (قسمت اول)

  1. امين گفت:

    شغل مناسب من بدون فعاليت بدي زياد وساعت كاري حداكثر تا ساعت ١٤ مي باشد

پاسخ دادن به امين لغو پاسخاستخدام خوبیار