شغل مناسب من چیست؟ (قسمت سوم) تاریخ درج : ۱۳۹۴/۹/۱۸

استخدام خوبیار ، شغل مناسب من چیست؟ قسمت سوم

کارتون استخدام خوبیار، درباره شغل مناسب من چیست ؟ - قسمت سوم ) شغل من پرستار بیمارستان نیست.

دیدگاه ها در مورد شغل مناسب من چیست؟ (قسمت سوم)

  1. masoudzaker1344@gmail.com گفت:

    مهندس عمران هستم با بیش از ۲۰ سال سابقه کار در امور عمرانی از جمله راهسازی آماده همکاری با شرکتهای مهندسی مشاور هستم

دیدگاهتان را بیان فرمایید :استخدام خوبیار