استخدام آرايشگر مردانه تاریخ : ۱۳۹۷/۹/۲۵

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام فقط حرفه ای ها در تهران
 • فقط حرفه ای ها , محدوده پاسداران , با تجربه و مرتب
  از متقاضیان...
 • آرايشگر مردانه ۱۳۹۴/۹/۱۰
  استخدام فقط حرفه ای ها در تهران
 • فقط حرفه ای ها , محدوده پاسداران , با تجربه و مرتب
  از متقاضیان...
 • آرايشگر مردانه ۱۳۹۴/۹/۱۰
  استخدام آرایشگر و وردست ماهر در تهران
 • آرایشگر و وردست ماهر , نیازمندیم , ( غرب تهران )
  از متقاضیان واجد...
 • آرايشگر مردانه ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام آرایشگر و وردست ماهر در تهران
 • آرایشگر و وردست ماهر , نیازمندیم , ( غرب تهران )
  از متقاضیان واجد...
 • آرايشگر مردانه ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام تعدادی آرایشگر ماهر در تهران
 • تعدادی آرایشگر ماهر , با مشتری , و تعدادی وردست نیازمندیم
  از متقاضیان واجد...
 • آرايشگر مردانه ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام تعدادی آرایشگر ماهر در تهران
 • تعدادی آرایشگر ماهر , با مشتری , و تعدادی وردست نیازمندیم
  از متقاضیان واجد...
 • آرايشگر مردانه ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام وردست آرایشگر در تهران
 • وردست آرایشگر , ستارخان - شهرآرا
  از متقاضیان واجد شرایط استخدام خواهشنمدیم با شماره...
 • آرايشگر مردانه ۱۳۹۴/۹/۰۱
  استخدام تعدادی وردست در تهران
 • به تعدادی وردست , (شهرک غرب) نیازمندیم , تماس یکهفته
  از متقاضیان واجد شرایط...
 • آرايشگر مردانه ۱۳۹۴/۹/۰۱
  استخدام آرایشگر حرفه ای آقا بامشتری در تهران
 • آرایشگر حرفه ای آقا بامشتری , و وردست باضامن معتبرنیازمندیم , محدوده پاسداران-ساقدوش
  از...
 • آرايشگر مردانه ۱۳۹۴/۹/۰۱
  

  استخدام خوبیار