استخدام بافنده پوشاك تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام کارگر ماهر در تهران
 • به یک کارگر ماهر , گردباف نیازمندیم , ( محدوده کهریزک ) ...
 • بافنده پوشاك ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
  استخدام تعدادی بافنده گرد بافت در تهران
 • به تعدادی بافنده گرد بافت , نیازمندیم , ( محل کار قلعه حسن خان )...
 • بافنده پوشاك ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
  استخدام شرکت تعاونی صدف جامگان در تهران
 • شرکت تعاونی صدف جامگان , به تعدادی بافنده جهت گردبافی باجای , خواب درخیرآبادورامین نیازمندیم...
 • بافنده پوشاك ۱۳۹۴/۹/۲۵
  استخدام شرکت تعاونی صدف جامگان در تهران
 • شرکت تعاونی صدف جامگان , به تعدادی بافنده جهت گردبافی باجای , خواب درخیرآبادورامین نیازمندیم...
 • بافنده پوشاك ۱۳۹۴/۹/۲۵
  استخدام شرکت تعاونی صدف جامگان در تهران
 • شرکت تعاونی صدف جامگان , به تعدادی بافنده جهت گردبافی باجای , خواب درخیرآبادورامین نیازمندیم...
 • بافنده پوشاك ۱۳۹۴/۹/۲۴
  استخدام ۲نفرکارگر گردبافت پارچه در تهران
 • 2نفرکارگر گردبافت پارچه , نیازمندیم , ...
 • بافنده پوشاك ۱۳۹۴/۹/۱۷
  استخدام تعدادی بافنده گرد بافت در تهران
 • به تعدادی بافنده گرد بافت , نیازمندیم , ( محل کار قلعه حسن خان )...
 • بافنده پوشاك ۱۳۹۴/۹/۱۷
  استخدام تعدادی بافنده گرد بافت در تهران
 • به تعدادی بافنده گرد بافت , نیازمندیم , ( محل کار قلعه حسن خان )...
 • بافنده پوشاك ۱۳۹۴/۹/۱۷
  استخدام بافنده پوشاک – گردبافت در تهران
 • بافنده پوشاک - گردبافت , نیازمندیم , محدوده شهرری ، قلعه نو ...
 • بافنده پوشاك ۱۳۹۴/۹/۱۵
  استخدام تعدادی بافنده گرد بافت در تهران
 • به تعدادی بافنده گرد بافت , نیازمندیم , ( محل کار قلعه حسن خان )...
 • بافنده پوشاك ۱۳۹۴/۹/۱۰
  استخدام یکنفر کارگر ماهر بافنده در تهران
 • به یکنفر کارگر ماهر بافنده , گردبافت (آقا) , نیازمندیم
  از متقاضیان واجد شرایط...
 • بافنده پوشاك ۱۳۹۴/۹/۰۴
  استخدام بافنده ماهر گرد بافت در تهران
 • بافنده ماهر گرد بافت , نیازمندیم , (محدوده پاکدشت) خطیبی
  از متقاضیان واجد شرایط...
 • بافنده پوشاك ۱۳۹۴/۹/۰۱
  استخدام بافنده پوشاک – گردبافت در تهران
 • بافنده پوشاک - گردبافت , نیازمندیم , محدوده شهرری ،قلعه نووطالب آباد
  از متقاضیان...
 • بافنده پوشاك ۱۳۹۴/۹/۰۱
  

  استخدام خوبیار