استخدام بافنده پوشاک تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام چند نفر بافنده گردباف در تهران
 • به چند نفر بافنده گردباف , (ماهر) نیازمندیم , شهرک صنعتی چرمشهر(سالاریه) ...
 • بافنده پوشاک ۱۳۹۵/۲/۰۱
  استخدام تعدادی کارگر گردباف در تهران
 • تعدادی کارگر گردباف , جهت بافت تریکو , نیازمندیم(چرم شهر ورامین) ...
 • بافنده پوشاک ۱۳۹۵/۱/۳۱
  استخدام کارگر بافنده گردباف در تهران
 • به کارگر بافنده گردباف , آقا نیازمندیم , (تماس تا یک ماه) ...
 • بافنده پوشاک ۱۳۹۵/۱/۳۱
  استخدام بافنده پوشاک – گردبافت در تهران
 • بافنده پوشاک - گردبافت , و کارگر ساده نیازمندیم , محدوده شهرری - قلعه نو...
 • بافنده پوشاک ۱۳۹۵/۱/۳۱
  استخدام کارگربافنده گردبافت در تهران
 • کارگربافنده گردبافت , نیازمندیم , احمد آباد مستوفی ...
 • بافنده پوشاک ۱۳۹۵/۱/۳۱
  استخدام نیروی ماهر در تهران
 • استخدام نیروی ماهر , گردبافی , کارخانه معتبر , در محدوده کهریزک , ...
 • بافنده پوشاک ۱۳۹۵/۱/۲۸
  استخدام بافنده پوشاک – گردبافت در تهران
 • بافنده پوشاک - گردبافت , و کارگر ساده نیازمندیم , محدوده شهرری - قلعه نو...
 • بافنده پوشاک ۱۳۹۵/۱/۲۵
  استخدام شرکت تعاونی صدف جامگان در تهران
 • شرکت تعاونی صدف جامگان , به تعدادی بافنده جهت گردبافی باجای , خواب درخیرآبادورامین نیازمندیم...
 • بافنده پوشاک ۱۳۹۵/۱/۱۹
  استخدام نیروی ماهر در تهران
 • استخدام نیروی ماهر , گردبافی , کارخانه معتبر , در محدوده کهریزک , ...
 • بافنده پوشاک ۱۳۹۵/۱/۱۷
  استخدام چند نفر خانم و آقا در تهران
 • به چند نفر خانم و آقا , با سابقه کار در جوراب بافی ,...
 • بافنده پوشاک ۱۳۹۵/۱/۱۷
  استخدام چند نفر خانم و آقا در تهران
 • به چند نفر خانم...
 • بافنده پوشاک ۱۳۹۵/۱/۱۵
  استخدام یکنفر بافنده گردباف ماهر در تهران
 • به یکنفر بافنده گردباف...
 • بافنده پوشاک ۱۳۹۵/۱/۱۴
  استخدام چند نفر خانم و آقا در تهران
 • به چند نفر خانم...
 • بافنده پوشاک ۱۳۹۵/۱/۱۴
  استخدام شرکت تعاونی صدف جامگان در تهران
 • شرکت تعاونی صدف جامگان , به تعدادی بافنده جهت گردبافی باجای , خواب درخیرآبادورامین نیازمندیم...
 • بافنده پوشاک ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
  استخدام یکنفر کارگر ماهر بافنده در تهران
 • به یکنفر کارگر ماهر بافنده , گردبافت (آقا) , نیازمندیم ...
 • بافنده پوشاک ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
  1 2
  

  استخدام خوبیار