استخدام بسته بندپوشاك -كيف – كفش تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام بسته بند و اتو کار خانم در تهران
 • بسته بند و اتو کار خانم , با پایه حقوق 700 هزار تومان , حوالی...
 • بسته بندپوشاك -كيف - كفش ۱۳۹۴/۹/۱۰
  استخدام بسته بند و اتو کار خانم در تهران
 • بسته بند و اتو کار خانم , با پایه حقوق 700 هزار تومان , حوالی...
 • بسته بندپوشاك -كيف - كفش ۱۳۹۴/۹/۱۰
  استخدام بسته بند آقا در تهران
 • بسته بند آقا , جهت کار درتولیدی پوشاک , محدوده میدان قزوین
  از متقاضیان...
 • بسته بندپوشاك -كيف - كفش ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام بسته بند آقا در تهران
 • بسته بند آقا , جهت کار درتولیدی پوشاک , محدوده میدان قزوین
  از متقاضیان...
 • بسته بندپوشاك -كيف - كفش ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام تعدادی بسته بند خانم در تهران
 • تعدادی بسته بند خانم , با سابقه , پایه حقوق 700 هزار
  از متقاضیان...
 • بسته بندپوشاك -كيف - كفش ۱۳۹۴/۹/۰۱
  استخدام تعدادی بسته بندو وسط کار در تهران
 • به تعدادی بسته بندو وسط کار , جهت کاردرتولیدی لباس بچگانه , نیازمندیم محدوده میدان...
 • بسته بندپوشاك -كيف - كفش ۱۳۹۴/۹/۰۱
  استخدام وسط کار آقا در تهران
 • وسط کار آقا , و بسته بندخانم , نیازمندیم.
  از متقاضیان واجد شرایط استخدام...
 • بسته بندپوشاك -كيف - كفش ۱۳۹۴/۹/۰۱
  

  استخدام خوبیار