استخدام بسته بندپوشاك -كیف – كفش تاریخ : ۱۳۹۸/۳/۰۱

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام بسته بند ماهر خانم در تهران
 • بسته بند ماهر خانم , جهت تولیدی پوشاک زنانه , نیازمندیم ( حقوق مکفی )...
 • بسته بندپوشاك -كیف - كفش ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  استخدام بسته بند ماهر خانم در تهران
 • بسته بند ماهر خانم , جهت تولیدی پوشاک زنانه , نیازمندیم ( حقوق مکفی )...
 • بسته بندپوشاك -كیف - كفش ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  استخدام تعدادی بسته بند در تهران
 • به تعدادی بسته بند , و بخارکار خانم یا آقا , نیازمندیم (محدوده م فردوسی)...
 • بسته بندپوشاك -كیف - كفش ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  استخدام بسته بند خانم در تهران
 • بسته بند خانم جهت , بسته بندی جوراب , خانم یا آقا نیازمندیم ...
 • بسته بندپوشاك -كیف - كفش ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  استخدام تعدادی بسته بند ماهر در تهران
 • به تعدادی بسته بند ماهر , خانم نیازمندیم , ( افسریه ) ...
 • بسته بندپوشاك -كیف - كفش ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  استخدام چند نفر خانم بسته بند در تهران
 • به چند نفر خانم بسته بند , جهت کار پوشاک نیازمندیم , (در محیطی کاملا...
 • بسته بندپوشاك -كیف - كفش ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  استخدام چند نفر خانم بسته بند در تهران
 • به چند نفر خانم بسته بند , جهت کار پوشاک نیازمندیم , (در محیطی کاملا...
 • بسته بندپوشاك -كیف - كفش ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  استخدام چند نفر خانم بسته بند در تهران
 • به چند نفر خانم بسته بند , جهت کار پوشاک نیازمندیم , (در محیطی کاملا...
 • بسته بندپوشاك -كیف - كفش ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  استخدام چند نفر خانم بسته بند در تهران
 • به چند نفر خانم بسته بند , جهت کار پوشاک نیازمندیم , (در محیطی کاملا...
 • بسته بندپوشاك -كیف - كفش ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  استخدام یکنفر خانم جهت بسته بندی در تهران
 • به یکنفر خانم جهت بسته بندی , کفش زنانه (حوالی سپهسالار) , ساعت کار 9...
 • بسته بندپوشاك -كیف - كفش ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  استخدام تعدادی بسته بند خانم جوان در تهران
 • به تعدادی بسته بند خانم جوان , حوالی مترو طالقانی , نیمه وقت و تمام...
 • بسته بندپوشاك -كیف - كفش ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  استخدام بسته بند و وسط کار در تهران
 • بسته بند و وسط کار , حوالی خیابان منوچهری , نیازمندیم ...
 • بسته بندپوشاك -كیف - كفش ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  استخدام تعدادی بسته بند و اتوکار در تهران
 • تعدادی بسته بند و اتوکار , ماهر نوزادی نیازمندیم , ...
 • بسته بندپوشاك -كیف - كفش ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  استخدام تعدادی بسته بند و اتوکار در تهران
 • تعدادی بسته بند و اتوکار , ماهر نوزادی نیازمندیم , ...
 • بسته بندپوشاك -كیف - كفش ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  استخدام کارگر ساده خانم در تهران
 • کارگر ساده خانم , جهت سرنخ زنی و بسته بندی , نیازمندیم محدوده امامزاده حسن...
 • بسته بندپوشاك -كیف - كفش ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  1 2 3 24
  

  استخدام خوبیار