استخدام بهيار تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام تعدادی نیروی مراقب بیمار در تهران
 • تعدادی نیروی مراقب بیمار , خانم و آقا , درمنزل نیازمندیم
  از متقاضیان واجد...
 • بهيار ۱۳۹۴/۹/۱۰
  استخدام ازعلاقمندان به کاردربیمارستان در تهران
 • ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به عنوان کمک بهیارپس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری میگردد...
 • بهيار ۱۳۹۴/۹/۱۰
  استخدام تعدادی نیروی مراقب بیمار در تهران
 • تعدادی نیروی مراقب بیمار , خانم و آقا , درمنزل نیازمندیم
  از متقاضیان واجد...
 • بهيار ۱۳۹۴/۹/۱۰
  استخدام ازعلاقمندان به کاردربیمارستان در تهران
 • ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به عنوان کمک بهیارپس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری میگردد...
 • بهيار ۱۳۹۴/۹/۱۰
  استخدام مراقب خانم و آقا در تهران
 • مراقب خانم و آقا , جهت آسایشگاه سالمندان , نیازمندیم
  از متقاضیان واجد شرایط...
 • بهيار ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام مراقب خانم و آقا در تهران
 • مراقب خانم و آقا , جهت آسایشگاه سالمندان , نیازمندیم
  از متقاضیان واجد شرایط...
 • بهيار ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام بهیار خانم در تهران
 • بهیار خانم جهت , کلینیک ترک اعتیاد , (شهرک غرب)
  از متقاضیان واجد شرایط...
 • بهيار ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام بهیار خانم در تهران
 • بهیار خانم جهت , کلینیک ترک اعتیاد , (شهرک غرب)
  از متقاضیان واجد شرایط...
 • بهيار ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام علاقمندان به کار در تهران
 • از علاقمندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری , می گردد(2ماه آموزش رایگان)...
 • بهيار ۱۳۹۴/۹/۰۱
  استخدام بهیار به صورت پاره وقت در تهران
 • بهیار به صورت پاره وقت , جهت کلینیک ترک اعتیاد , عصرها 14 تا 18...
 • بهيار ۱۳۹۴/۹/۰۱
  استخدام بهیار ،تکنسین،روانشناس در تهران
 • بهیار ،تکنسین،روانشناس , پذیرش ،قرچک صبح ها , ترک اعتیاد
  از متقاضیان واجد شرایط...
 • بهيار ۱۳۹۴/۹/۰۱
  استخدام همکار خانم بهیار یا دیپلمه در تهران
 • همکار خانم بهیار یا دیپلمه , جهت بخش نمونه گیری , نیازمندیم
  از متقاضیان...
 • بهيار ۱۳۹۴/۹/۰۱
  استخدام کمک بهیار و مراقب خانم در تهران
 • کمک بهیار و مراقب خانم , زیر 35سال جهت کار در , مرکزتوانبخشی معتبر با...
 • بهيار ۱۳۹۴/۹/۰۱
  استخدام ازعلاقمندان به کاردربیمارستان در تهران
 • ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به عنوان کمک بهیارپس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری میگردد...
 • بهيار ۱۳۹۴/۹/۰۱
  استخدام مرکز پزشکی سلامت اول در تهران
 • مرکز پزشکی سلامت اول , تعدادی بهیار , روزانه وشبانه روزی نیازمنداست
  از متقاضیان...
 • بهيار ۱۳۹۴/۹/۰۱
  

  استخدام خوبیار