استخدام تراشکار تاریخ : ۱۳۹۷/۹/۱۹

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام چهار رده شغلی جهت شرکت تولیدی در توس ۸۸ مشهد
 • یک شرکت تولیدی واقع در توس ۸۸ مشهد به اراد ذیل نیازمند است: ردیف عنوان شغلی ۱ جوشکار ۲ ورق...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۵/۱۷
  استخدام چهار ردیف شغلی در شرکت تولیدی صنعتی پارت بهران
 • شرکت تولیدی صنعتی پارت بهران واقع در قم جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۵/۱۴
  استخدام چند نفر تراشکار و جوشکار ماهر در مشهد
 • به چند نفر تراشکار و جوشکار ماهر در شهرک صنعتی چنارانِ مشهد نیازمندیم. ...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۵/۱۱
  استخدام تراشکار ماهر در تراشکاری اتحاد
 • تراشکاری اتحاد واقع در زنجان به تراشکار ماهر (خدماتی) نیازمند است. (مراجعه حضوری) ...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۵/۰۹
  استخدام شاگرد تراشکار در زنجان
 • به یک نفر شاگرد تراشکار در زنجان نیازمندیم. ...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۵/۰۹
  استخدام یک شرکت معتبر صنعتی جهت در همدان
 • یک شرکت معتبر صنعتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۵/۰۷
  استخدام نیروی تراشکاری در شرکت ماشین سازان پارس
 • شرکت ماشین سازان پارس واقع در قم جهت تکمیل کادر خود به یکنفر تراشکار نیازمند...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۵/۰۸
  استخدام تراشکار و فرزکار در شهرک صنعتی کاسپین قزوین
 • به تراشکار و فرزکار حرفه ای در شهرک صنعتی کاسپین قزوین با شرایط ذیل نیازمندیم: شرایط:...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۵/۰۸
  استخدام یک شرکت معتبر صنعتی جهت در همدان
 • یک شرکت معتبر صنعتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۵/۰۷
  استخدام یک شرکت معتبر صنعتی جهت در همدان
 • یک شرکت معتبر صنعتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۵/۰۷
  استخدام یک شرکت معتبر صنعتی جهت در همدان
 • یک شرکت معتبر صنعتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۵/۰۷
  استخدام یک شرکت معتبر صنعتی جهت در همدان
 • یک شرکت معتبر صنعتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۵/۰۷
  استخدام یک شرکت معتبر صنعتی جهت در همدان
 • یک شرکت معتبر صنعتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۵/۰۷
  استخدام یک شرکت معتبر صنعتی جهت در همدان
 • یک شرکت معتبر صنعتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۵/۰۷
  استخدام یک شرکت معتبر صنعتی جهت در همدان
 • یک شرکت معتبر صنعتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۵/۰۷
  1 2 3 40
  

  استخدام خوبیار