استخدام تعمير كار صافكار – نقاش تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام صافکار ماهر بصورت درصدی در تهران
 • صافکار ماهر بصورت درصدی , نیازمندیم .محل کار:خ آیت ا... , سعیدی-نبش مترونعمت آباد
  ...
 • تعمير كار صافكار - نقاش ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام صافکار ماهر بصورت درصدی در تهران
 • صافکار ماهر بصورت درصدی , نیازمندیم .محل کار:خ آیت ا... , سعیدی-نبش مترونعمت آباد
  ...
 • تعمير كار صافكار - نقاش ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام صافکار ماهر بصورت درصدی در تهران
 • صافکار ماهر بصورت درصدی , نیازمندیم .محل کار:خ آیت ا... , سعیدی-نبش مترونعمت آباد
  ...
 • تعمير كار صافكار - نقاش ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام نقاش ، باطریساز در تهران
 • نقاش ، باطریساز و , جلوبندی ساز ماهر با لوازم , نیازمندیم ( جنوب غرب...
 • تعمير كار صافكار - نقاش ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام نقاش ، باطریساز در تهران
 • نقاش ، باطریساز و , جلوبندی ساز ماهر با لوازم , نیازمندیم ( جنوب غرب...
 • تعمير كار صافكار - نقاش ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام صافکار ماهر در تهران
 • صافکار ماهر , محدوده تهرانپارس , نیازمندیم
  از متقاضیان واجد شرایط استخدام خواهشنمدیم با...
 • تعمير كار صافكار - نقاش ۱۳۹۴/۹/۰۱
  استخدام صافکار مسلط در تهران
 • یک صافکار مسلط به , خودروهای مدل بالا نیازمندیم , محل کار : ستارخان-توحید
  ...
 • تعمير كار صافكار - نقاش ۱۳۹۴/۹/۰۱
  استخدام نقاش ماهراتومبیل در تهران
 • نقاش ماهراتومبیل , جهت کاردرنمایندگی سایپا , محدوده سه راه آذری نیازمندیم
  از متقاضیان...
 • تعمير كار صافكار - نقاش ۱۳۹۴/۹/۰۱
  استخدام بتونه کار و کمک نقاش در تهران
 • بتونه کار و کمک نقاش , نیازمندیم , (محل کارگاه:محدوده جاجرود)
  از متقاضیان واجد...
 • تعمير كار صافكار - نقاش ۱۳۹۴/۹/۰۱
  

  استخدام خوبیار