استخدام تعمیرکار و مکانیک تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام صافکار اتومبیل در کرج
 • یک نفر صافکار اتومبیل آقا (استادکار CNG) نیازمندیم...
 • تعمیرکار و مکانیک ۱۳۹۵/۱/۲۱
  استخدام باطری ساز ماهر ایسوزو در کرج
 • باطری ساز ماهر ایسوزو آقا نیازمندیم...
 • تعمیرکار و مکانیک ۱۳۹۵/۱/۲۱
  استخدام مکان ماهر در کرج
 • یک نفر مکانیک ماهر لیفتراک نیازمندیم...
 • تعمیرکار و مکانیک ۱۳۹۵/۱/۱۹
  استخدام استادکار مکان در کرج
 • یک نفر استادکار مکانیک و جلوبندی ساز ماهر آقا نیازمندیم...
 • تعمیرکار و مکانیک ۱۳۹۵/۱/۱۶
  استخدام مکان ماهر در کرج
 • یک نفر مکانیک ماهر آقا جهت محصولات ایران خودرو و سایپا محدوده کارخانه قند...
 • تعمیرکار و مکانیک ۱۳۹۵/۱/۱۵
  استخدام سوپاپ تراش در کرج
 • یک نفر سوپاپ تراش ماهر نیازمندیم...
 • تعمیرکار و مکانیک ۱۳۹۵/۱/۱۴
  استخدام تعمیرکار موبایل (سخت افزار، در کرج
 • تعمیرکار موبایل (سخت افزار، نرم افزار) آقا نیازمندیم، کمالشهر...
 • تعمیرکار و مکانیک ۱۳۹۵/۱/۱۴
  استخدام مکانیک و باطریساز در کرج
 • مکانیک و باطریساز جهت نمایندگی سایپا نیازمندیم (آموزش دیده سایپا)...
 • تعمیرکار و مکانیک ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
  استخدام دو نفر مکانیک نیمه در کرج
 • دو نفر مکانیک نیمه ماهر آقا جهت کار در مکانیکی نیازمندیم (محدوده کلاک)...
 • تعمیرکار و مکانیک ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
  استخدام دو نفر مکانیک نیمه در کرج
 • دو نفر مکانیک نیمه ماهر آقا جهت کار در مکانیکی نیازمندیم (محدوده کلاک)...
 • تعمیرکار و مکانیک ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
  استخدام دو نفر مکانیک نیمه در کرج
 • دو نفر مکانیک نیمه ماهر آقا جهت کار در مکانیکی نیازمندیم (محدوده کلاک)...
 • تعمیرکار و مکانیک ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
  استخدام مکانیک و جلوبندی ساز در کرج
 • مکانیک و جلوبندی ساز آقا نیازمندیم محدوده خیابان ساسانی...
 • تعمیرکار و مکانیک ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
  استخدام مکانیک و جلوبندی ساز در کرج
 • مکانیک و جلوبندی ساز آقا نیازمندیم محدوده خیابان ساسانی...
 • تعمیرکار و مکانیک ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
  استخدام نمایندگی سایپا، مکانیک، برقکار، در کرج
 • نمایندگی سایپا، مکانیک، برقکار، جلوبندی ساز ماهر حداقل دیپلم 45متری گلشهر...
 • تعمیرکار و مکانیک ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
  استخدام نمایندگی سایپا، مکانیک، برقکار، در کرج
 • نمایندگی سایپا، مکانیک، برقکار، جلوبندی ساز ماهر حداقل دیپلم 45متری گلشهر...
 • تعمیرکار و مکانیک ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
  1 2 3 10
  

  استخدام خوبیار