استخدام تعمیر كار آسانسور تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام یکنفر سرویسکار آسانسور در تهران
 • یکنفر سرویسکار آسانسور , با گواهینامه موتورسیکلت , نیازمندیم ...
 • تعمیر كار آسانسور ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
  استخدام سرویسکار و تعمیرکار در تهران
 • سرویسکار و تعمیرکار , مجرب آسانسور نیازمندیم ...
 • تعمیر كار آسانسور ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  استخدام شرکت ایمن آسان برفناوران در تهران
 • شرکت ایمن آسان برفناوران , به یک سرویس کار مجرب , آسانسور نیازمندیم . ...
 • تعمیر كار آسانسور ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
  استخدام راه انداز ماهر در تهران
 • به یک راه انداز ماهر , با سابقه کار و موتور نیازمندیم ...
 • تعمیر كار آسانسور ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
  استخدام سرویسکار در تهران
 • استخدام یک نفر سرویسکار , آسانسوربا 3سال سابقه بیمه در , شرکت آسانسور و مدرک...
 • تعمیر كار آسانسور ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
  استخدام سرویسکار و تعمیرکار در تهران
 • سرویسکار و تعمیرکار , مجرب آسانسور نیازمندیم ...
 • تعمیر كار آسانسور ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
  استخدام سرویس کار آسانسور در تهران
 • به سرویس کار آسانسور , با گواهینامه موتورسیکلت , نیازمندیم ...
 • تعمیر كار آسانسور ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
  استخدام تعدادی تعمیرکار در تهران
 • به تعدادی تعمیرکار و , سرویس کار آسانسور جهت کار , درشرکت‏بصورت‏شیفتی‎ نیازمندیم ...
 • تعمیر كار آسانسور ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
  استخدام سرویس کار آسانسور در تهران
 • به یک سرویس کار آسانسور , ترجیحا با موتور نیازمندیم , ( دفتر مارلیک )...
 • تعمیر كار آسانسور ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
  استخدام سرویس کار ماهر در تهران
 • سرویس کار ماهر , آسانسور , نیازمندیم ...
 • تعمیر كار آسانسور ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
  استخدام سرویس کار ماهر یانیمه ماهر در تهران
 • سرویس کار ماهر یانیمه ماهر , آسانسور نیازمندیم ...
 • تعمیر كار آسانسور ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
  استخدام سرویسکار آسانسور در تهران
 • استخدام یک نفر سرویسکار , آسانسوربا 3سال سابقه بیمه در , شرکت آسانسور و مدرک...
 • تعمیر كار آسانسور ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
  استخدام تعمیرکار آسانسور در تهران
 • تعمیرکار آسانسور , با حداقل یکسال سابقه کار , با وسیله نقلیه نیازمندیم ...
 • تعمیر كار آسانسور ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
  استخدام سرویسکارماهرونیمه ماهر در تهران
 • سرویسکارماهرونیمه ماهر , و کارگرماهر , جهت کار آسانسورنیازمندیم ...
 • تعمیر كار آسانسور ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
  استخدام دیپلم و فوق دیپلم در تهران
 • دیپلم و فوق دیپلم , برق , جهت کار در , شرکت معتبر آسانسور ,...
 • تعمیر كار آسانسور ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
  1 2 3 7
  

  استخدام خوبیار