استخدام تعمیر کار آسانسور تاریخ : ۱۳۹۷/۹/۱۹

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام یکنفر سرویسکار آسانسور در تهران
 • یکنفر سرویسکار آسانسور , با موتور , نیازمندیم ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۹/۲۱
  استخدام تکنسین فنی آسانسور در تهران
 • تکنسین فنی آسانسور , با 3 سال سابقه بیمه , ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۹/۲۱
  استخدام تعدادی نیرو جهت نصب در تهران
 • تعدادی نیرو جهت نصب , آسانسور نیازمندیم ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۹/۲۱
  استخدام تکنسین فنی آسانسور در تهران
 • تکنسین فنی آسانسور , با 3 سال سابقه بیمه , ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۹/۲۰
  استخدام تعدادی مکانیک و راه انداز در تهران
 • تعدادی مکانیک و راه انداز , ماهر آسانسور نیازمندیم , ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۹/۲۰
  استخدام یکنفر سرویس کار ماهر در تهران
 • یکنفر سرویس کار ماهر , در شرق تهران نیازمندیم , ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۹/۲۰
  استخدام یکنفر سرویسکار آسانسور در تهران
 • یکنفر سرویسکار آسانسور , با موتور , نیازمندیم ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۹/۲۰
  استخدام تکنسین فنی در تهران
 • به یک نفر تکنسین فنی , و سرویس کار آسانسور , ترجیحا با موتور نیازمندیم ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۹/۱۶
  استخدام سرویس کار در تهران
 • سرویس کار , ماهر و نیمه ماهر , همراه با موتور ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۹/۱۶
  استخدام سرویسکار کار مجرب در تهران
 • سرویسکار کار مجرب , با موتورسیکلت نیازمندیم ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۹/۱۵
  استخدام کارآموز آسانسور در تهران
 • استخدام کارآموز آسانسور , با حقوق + بیمه , نیازمندیم ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۹/۱۵
  استخدام یکنفر سرویسکار آسانسور در تهران
 • یکنفر سرویسکار آسانسور , با موتور , نیازمندیم ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۹/۱۴
  استخدام * استخدام * در تهران
 • آگهی های تعمیر کار آسانسور تهران سال 95 در سایت استخدام خوبیار
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۹/۱۳
  استخدام کمک نصاب و کمک در تهران
 • استخدام کمک نصاب و کمک , راه اندازآسانسور باسابقه , ساکن تهران ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۹/۱۳
  استخدام سرویسکار کار مجرب در تهران
 • سرویسکار کار مجرب , با موتورسیکلت نیازمندیم ...
 • تعمیر کار آسانسور ۱۳۹۵/۹/۱۳
  1 2 3 11
  

  استخدام خوبیار