استخدام جوشکار تاریخ : ۱۳۹۷/۹/۱۹

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام گروه صنعتی استار فیتنر
 • گروه صنعتی استار فیتنر تولید لوازم ورزشی واقع در تبریز به یک نفر جوشکار ماهر...
 • جوشکار ۱۳۹۶/۵/۱۹
  استخدام چند نفر جوشکار ماهر در زنجان
 • به چند نفر جوشکار ماهر در شهرک صنعتی نوآوارنِ زنجان نیازمندیم. (مراجعه فقط حضوری) ...
 • جوشکار ۱۳۹۶/۵/۱۸
  استخدام جوشکار و نقاش در شرکت ماد ماشین
 • شرکت ماد ماشین واقع در شهرک صنعتی نوآورانِ زنجان به چند نفر جوشکار و نقاش...
 • جوشکار ۱۳۹۶/۵/۱۶
  استخدام به یک کارگر جوشکار در همدان
 • به یک کارگر جوشکار جهت کار در درب وپنجره سازی نیازمندیم...
 • جوشکار ۱۳۹۶/۵/۱۴
  استخدام چهار رده شغلی در یک شرکت تولیدی
 • یک شرکت تولیدی واقع در شهر صنعتی علی آبادِ زنجان به افراد ذیل نیازمند است...
 • جوشکار ۱۳۹۶/۵/۱۵
  استخدام به یک کارگر جوشکار در همدان
 • به یک کارگر جوشکار جهت کار در درب وپنجره سازی نیازمندیم...
 • جوشکار ۱۳۹۶/۵/۱۴
  استخدام به یک کارگر جوشکار در همدان
 • به یک کارگر جوشکار جهت کار در درب وپنجره سازی نیازمندیم...
 • جوشکار ۱۳۹۶/۵/۱۴
  استخدام به یک کارگر جوشکار در همدان
 • به یک کارگر جوشکار جهت کار در درب وپنجره سازی نیازمندیم...
 • جوشکار ۱۳۹۶/۵/۱۴
  استخدام به یک کارگر جوشکار در همدان
 • به یک کارگر جوشکار جهت کار در درب وپنجره سازی نیازمندیم...
 • جوشکار ۱۳۹۶/۵/۱۴
  استخدام به یک کارگر جوشکار در همدان
 • به یک کارگر جوشکار جهت کار در درب وپنجره سازی نیازمندیم...
 • جوشکار ۱۳۹۶/۵/۱۴
  استخدام به یک کارگر جوشکار در همدان
 • به یک کارگر جوشکار جهت کار در درب وپنجره سازی نیازمندیم...
 • جوشکار ۱۳۹۶/۵/۱۴
  استخدام به یک کارگر جوشکار در همدان
 • به یک کارگر جوشکار جهت کار در درب وپنجره سازی نیازمندیم...
 • جوشکار ۱۳۹۶/۵/۱۴
  استخدام چند نفر جوشکار در یک واحد تولیدی
 • یک واحد تولیدی واقع در زنجان جهت تکمیل کادر خود به چند نفر جوشکار آرگون...
 • جوشکار ۱۳۹۶/۵/۱۴
  استخدام به یک کارگر جوشکار در همدان
 • به یک کارگر جوشکار جهت کار در درب وپنجره سازی نیازمندیم...
 • جوشکار ۱۳۹۶/۵/۱۴
  استخدام به یک کارگر جوشکار در همدان
 • به یک کارگر جوشکار جهت کار در درب وپنجره سازی نیازمندیم...
 • جوشکار ۱۳۹۶/۵/۱۴
  1 2 3 53
  

  استخدام خوبیار